Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στο settings.gr  η προστασία των δικαιωμάτων αλλά και των προσωπικών σου δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε σημαντικό να σας ενημερώσουμε τόσο για τις πρακτικές μας όσο και τις επιλογές καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με τη προστασία προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) κ.α.

Ποιος επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα;.

Tα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου, συλλέγονται από τo settings.gr και δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και του Ν. 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 

Για ποιον λόγο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα;

Το settings.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα  αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας και της καλύτερης εξυπηρέτησής σας και στα πλαίσια του μάρκετινγκ. Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του κόμβου. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του συναφούς Eνωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στον ιστότοπο του Settings.gr, τίθενται υπό επεξεργασία με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, και διαγράφονται μετά τη λήξη αυτής.

Οποιαδήποτε στιγμή ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης ή αντίρρησης χρήσης των προσωπικών δεδομένων που οικιοθελώς έχει παραχωρήσει και μπορεί να ζητήσει γραπτώς διαγραφή, αλλαγές ή την πρόσβαση στα στοιχεία του.

Πώς διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα ασφαλή;

Στο settings.gr λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Αλλαγές στην δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Δήλωση Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα δημοσιεύουμε στην παρούσα σελίδα τυχόν αλλαγές στην δήλωση απορρήτου.

Newsletter signup

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Make an Appointment

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.